Vendsyssels første gårdmaler

Jens Svend Christian Petersen (1857-1927)

Jens blev i folkemunde kaldt for “Bierstedmaleren”.

Han var 4. barn i en søskendeflok på 10. Det var hårde tider og kun en ældre søster og 2 yngre brødre overlevede barndommen.
Allerede som barn var Jens glad for at tegne og male og da han gik til konfirmationsforberedelse blev præsten i Aabybro opmærksom på hans talent. Han tilbød at bekoste ophold på Det Kongelige Kunstakademi i København, hvilket faderen, der var skrædder i Biersted, dog modsatte sig: – “drengen skal have sig en uddannelse han kan leve af”.

Jens blev i 1882 gift med Johanne Marie Nielsen. De fik sammen 6 børn, hvoraf 2 sønner døde ganske unge af tuberkulose.

Jens blev teglværksarbejder hvilket han ernærede sig og sin familie med indtil han omkring 1890 for alvor kastede sig over gårdmaleriet, – for male ville han.

Retur