Malere fra Projekt 2007

Som en fortsættelse af Dansk Landbrugsmuseum og Landsbladets indsamling i 1991 og med udgangspunkt i Svend Nielsens efterladte materiale etableredes i 2007 et pilotprojekt i Region Nordjylland, det vil sige det tidligere Nordjyllands Amt, Thy og Mors, med det formål at indsamle oplysninger om de enkelte gårdmalere og deres virke.

Her kan der søges på de enkelte maleres malerier af gårde hvor der foreligger en adresse.

Billederne findes fysisk på arkiver, museer og ved private i Region Nordjylland.

Nærmere oplysninger om de enkelte malerier kan fås ved henvendelse på mail: nb@gaardmaler.dk

Der kan ligeledes findes en kort levnedsbeskrivelse om den enkelte maler.

Listerne over malerier og levnedsbeskrivelser tilføjes løbende under den enkelte malers navn:

Bak, Christian Nielsen “Kræn Bak”

Brandt, Jens Karl Lauersen “Skymaleren”

Guldberg, David Peter Christian

Jensen, Martin Anton “Tegner Jensen”

Pallesen, Christian Peter                Maleriliste                 Kort levnedsbeskrivelse

Pedersen, Peter Johannes “Skryds Peter”

Petersen, Jens Svend Christian “Bierstedmaleren”      Maleriliste                Kort levnedsbeskrivelse

Sørensen, Mads Christian og Sørensen, Martinus         Maleriliste                     Kort levnedsbeskrivelse